Chlapácký běh


Pravidla Chlapáckého běhu pro rok 2023

Pořadatelé:Klub vytrvalostních sportů Šumperk, Gymnázium Šumperk, SK Kolšov z.s., TATRAN a SK Pašerák Písařov, Horal Šumperk, OA Šumperk, Salon Zdena, Sokol Hrabenov, Josef Smolicha, Miloš Hecl, Atletika Zábřeh, SKP Šumperk, SK Salith sport z.s., Šumperk, František Čmakal, Luboš Bláha, SDH Bratrušov, Sylva Kesslerová, Vladimír Šimek, Progress&People z.s.
Ředitel chlapáckého běhu:Jaromír Šrámek, Reissova 15, 787 01 ŠUMPERK(jaromir.sramek@email.cz, 737 215 233)
Zpracování výsledků:Jaromír Šrámek, jaromir.sramek@email.cz
Webmaster:chlapak@chlapak.cz
Startovné:Každý závod 50,- Kč
Prezentace:60 minut, konec prezentace - 20 minut před startem
Podmínky účasti:Závodů se mohou zúčastnit jen zdravotně způsobilí závodníci. Závodníci se zúčastňují na vlastní nebezpečí. Účastí na závodu dávají závodníci souhlas s uveřejněním svých fotografií a videí pořízených na těchto závodech. Závodí se dle pravidel atletiky. Je výslovně zakázáno běhat s doprovodem psů.
Vyhodnocení:Jednotlivé závody budou započítány do dvou samostatných žebříčků. Jedním je absolutní žebříček nazvaný Superžebříček, druhým je Chlapácký běh, ve kterém jsou zohledněny věk a pohlaví závodníka. Základem pro výpočet je vždy čas prvních třech závodníků (průměrný čas) a čas sledovaného závodníka. V Chlapáckém běhu jsou časy přepočítány dle mezinárodních tabulek pro veterány a znovu sestaveny výsledky. Do žebříčku budou zařazeni závodníci, kteří absolvují aspoň 6 závodů. Mimo to jsou jednotlivé závody vyhodnoceny klasickým způsobem (věkové kategorie). Do obou žebříčků je započítán nadpoloviční počet uskutečněných závodů, to je pro rok 2023=13 závodů. Výsledky budou zveřejňovány do 3 dnů po závodě na internetových stránkách www.chlapak.cz, reklamace výsledků do 14 dnů po závodě, nejpozději však 21.10., tak aby na posledním závodě mohly být vyhlášeny celkové výsledky. Pokud dojde v průběhu sezóny ke zrušení závodu, mění se původní počet závodů a i maximum započítaných závodů dle původního pravidla (př. před sezonou 23…počítá se 12, po sezoně 22 (jeden se zrušil)… počítá se 11, pokud by se zrušily 2 (21) závody tak zase 11). Ve zrušeném závodě nemají účastníci nárok na navrácení startovného.

Na závodech jsou připraveny i tratě pro děti – Prcek (pro děti od 6 do 15 let) a Mrně (pro děti do 5 let včetně), závod Mrňat se neměří, pořadí se neregistruje.

Zveme ryzí amatéry i výkonnostní sportovce mezi nás. Najdete zde dobré soupeře i kamarády. Ze všech vypsaných a uskutečněných závodů se počítá do žebříčků nadpoloviční většina nejlepších bodových zisků. Vyhlášení celkových výsledků bude provedeno na posledním závodě Chlapáckého běhu 2023 - Horokros (22.10.).

Tento celoroční seriál běžeckých závodů je podporován městem Šumperk, společností SHM Šumperk, obcí Nový Malín a Prime sport.
Konání závodu umožnil podnik Lesy České republiky, s.p.

V Šumperku, 8. března 2023 Jaromír Šrámek1. Závodní kategorie, startovní čísla
Po celý ročník má každý účastník stejné číslo. Startovní čísla přidělována podle kategorií. V každé kategorii je rezervováno prvních pět čísel (muži A – 10 čísel) závodníkům podle výsledků loňského Superžebřícku.
Názvy kategoriíStartovní čísla
Muži Amuži 19 - 39 let (1984 - 2004)1 - 120
Muži Bmuži 40 - 49 let (1974 - 1983)121 - 190
Muži Cmuži 50 - 59 let (1964 - 1973)191 - 240
Muži Dmuži 60 - 69 let (1954 - 1963)241 - 260
Muži Emuži 70 a více let ( - 1953)261 - 270
Juniořimuži do 18 let včetně (2005 - 2008)271 - 290
Juniorkyženy do 18 let včetně (2005 - 2008)301 - 320
Ženy Aženy 19 - 34 let (1989 - 2004)321 - 340
Ženy Bženy 35 - 49 let (1974 - 1988)341 - 380
Ženy Cženy 50 - 59 let (1964 - 1973)381 - 390
Ženy Dženy 60 a více let ( - 1963)391 - 400
 
2. Šumperský prcek
Vložené závody pro mládež do 14 let. Start 5 minut po startu Chlapáckého běhu, pokud není uvedeno jinak Délky do 3 km. Prcek má vlastní žebříček, ve kterém se zohledňuje věk. Startovné se nevybírá.
D 8dívky 6 - 8 let (2015 - 2017)
D 10dívky 9 - 10 let (2013 - 2014)
D 12dívky 11 - 12 let (2011 - 2012)
D 14dívky 13 - 14 let (2009 - 2010)
H 8hoši 6 - 8 let (2015 - 2017)
H 10hoši 9 - 10 let (2013 - 2014)
H 12hoši 11 - 12 let (2011 - 2012)
H 14hoši 13 - 14 let (2009 - 2010)