Chlapácký běh


Pravidla Chlapáckého běhu pro rok 2024

Pořadatelé:Klub vytrvalostních sportů Šumperk, Gymnázium Šumperk, SK Kolšov z.s., TATRAN a SK Pašerák Písařov, Horal Šumperk, OA Šumperk, Salon Zdena, Sokol Hrabenov, Josef Smolicha, Miloš Hecl, Atletika Zábřeh, SKP Šumperk, SK Salith sport z.s., Šumperk, Luboš Bláha, SDH Bratrušov, Vladimír Šimek, Progress&People z.s.
Ředitel chlapáckého běhu:Jaromír Šrámek, Reissova 15, 787 01 ŠUMPERK(jaromir.sramek@email.cz, 737 215 233)
Zpracování výsledků:Jaromír Šrámek, jaromir.sramek@email.cz
Webmaster:chlapak@chlapak.cz
Startovné:Každý závod 50,- Kč
Prezentace:60 minut, konec prezentace - 20 minut před startem
Podmínky účasti:Závodů se mohou zúčastnit jen zdravotně způsobilí závodníci. Závodníci se zúčastňují na vlastní nebezpečí. Účastí na závodu dávají závodníci souhlas s uveřejněním svých fotografií a videí pořízených na těchto závodech. Závodí se dle pravidel atletiky. Je výslovně zakázáno běhat s doprovodem psů.
Vyhodnocení:Jednotlivé závody budou započítány do dvou samostatných žebříčků. Jedním je absolutní žebříček nazvaný Superžebříček, druhým je Chlapácký běh, ve kterém jsou zohledněny věk a pohlaví závodníka. Základem pro výpočet je vždy čas prvních třech závodníků (průměrný čas) a čas sledovaného závodníka. V Chlapáckém běhu jsou časy přepočítány dle mezinárodních tabulek pro veterány a znovu sestaveny výsledky. Do žebříčku budou zařazeni závodníci, kteří absolvují aspoň 6 závodů. Mimo to jsou jednotlivé závody vyhodnoceny klasickým způsobem (věkové kategorie). Do obou žebříčků je započítán nadpoloviční počet uskutečněných závodů, to je pro rok 2024=11 závodů. Výsledky budou zveřejňovány do 3 dnů po závodě na internetových stránkách www.chlapak.cz, reklamace výsledků do 14 dnů po závodě, nejpozději však 20.10., tak aby na posledním závodě mohly být vyhlášeny celkové výsledky. Pokud dojde v průběhu sezóny ke zrušení závodu, mění se původní počet závodů a i maximum započítaných závodů dle původního pravidla (př. před sezonou 20…počítá se 11, po sezoně 19 (jeden se zrušil)… počítá se 10, pokud by se zrušily 2 (18) závody tak zase 10). Ve zrušeném závodě nemají účastníci nárok na navrácení startovného.

Na závodech jsou připraveny i tratě pro děti – Prcek (pro děti od 6 do 15 let) a Mrně (pro děti do 5 let včetně), závod Mrňat se neměří, pořadí se neregistruje. Zveme ryzí amatéry i výkonnostní sportovce mezi nás. Najdete zde dobré soupeře i kamarády. Ze všech vypsaných a uskutečněných závodů se počítá do žebříčků nadpoloviční většina nejlepších bodových zisků. Vyhlášení celkových výsledků bude provedeno na posledním závodě Chlapáckého běhu 2024 - Horokros (20.10.).

Tento celoroční seriál běžeckých závodů je podporován městem Šumperk, společností SHM Šumperk, obcí Nový Malín a Prime sport.
Konání závodu umožnil podnik Lesy České republiky, s.p.

V Šumperku, 8. března 2023 Jaromír Šrámek1. Závodní kategorie, startovní čísla
Po celý ročník má každý účastník stejné číslo. Startovní čísla přidělována podle kategorií. V každé kategorii je rezervováno prvních pět čísel (muži A – 10 čísel) závodníkům podle výsledků loňského Superžebřícku.
Názvy kategoriíStartovní čísla
Muži Amuži 19 - 39 let (1985 - 2005)1 - 100
Muži Bmuži 40 - 49 let (1975 - 1984)101 - 190
Muži Cmuži 50 - 59 let (1965 - 1974)191 - 240
Muži Dmuži 60 - 69 let (1955 - 1964)241 - 260
Muži Emuži 70 a více let ( - 1954)261 - 270
Juniořimuži do 18 let včetně (2006 - 2009)271 - 290
Juniorkyženy do 18 let včetně (2006 - 2009)291 - 300
Ženy Aženy 19 - 34 let (1990 - 2005)301 - 320
Ženy Bženy 35 - 49 let (1975 - 1989)321 - 380
Ženy Cženy 50 - 59 let (1965 - 1974)381 - 390
Ženy Dženy 60 a více let ( - 1964)391 - 400
 
2. Šumperský prcek
Vložené závody pro mládež do 14 let. Start 5 minut po startu Chlapáckého běhu, pokud není uvedeno jinak Délky do 3 km. Prcek má vlastní žebříček, ve kterém se zohledňuje věk. Startovné se nevybírá.
D 8dívky 6 - 8 let (2016 - 2018)
D 10dívky 9 - 10 let (2014 - 2015)
D 12dívky 11 - 12 let (2012 - 2013)
D 14dívky 13 - 14 let (2010 - 2011)
H 8hoši 6 - 8 let (2016 - 2018)
H 10hoši 9 - 10 let (2014 - 2015)
H 12hoši 11 - 12 let (2012 - 2013)
H 14hoši 13 - 14 let (2010 - 2011)